Insights & Events

Migrant wave - a challenge for Europe and its values

Migrant wave - a challenge for Europe and its values

Migrant wave - a challenge for Europe and its values
University of Sofia "St. Kliment Ohridski" Sofia 
15 Tsar Osvoboditel Blvd., 1504 Sofia